SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล - หญิง 
 สัตตกรีฑา 5
08:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดสูง - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างค้อน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดค้ำ - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
15:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน - หญิง 
 สัตตกรีฑา 6
15:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 7
17:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 7
17:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
สัตตกรีฑา - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
รวม กรีฑา  33 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 15
กระบี่  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 15
กระบี่  vs  เชียงราย
 รอบสอง
14:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 16
นครศรีธรรมราช  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
15:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 16
อุบลราชธานี  vs  พังงา
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
รวม กาบัดดี้  4 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver 
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า 
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน 
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F5D Class B  
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C 
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner 
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
เครื่องบินจำลองประเภททีมรวมจังหวัด 
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม กีฬาทางอากาศ   11 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W  คู่ที่ 23
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 24
มหาสารคาม  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
11:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 25
มหาสารคาม  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 26
ปัตตานี  vs  น่าน
 รอบสอง
15:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 1
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 2
ขอนแก่น  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 3
ระยอง  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 5
อุดรธานี  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 6
นครสวรรค์  vs  สุโขทัย
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 7
ระยอง  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 8
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 9
อุดรธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 10
สุโขทัย  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 13
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 14
เพชรบูรณ์  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 15
พิจิตร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 17
ภูเก็ต  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 18
นครสวรรค์  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 19
อุตรดิตถ์  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 21
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 23
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 24
กระบี่  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 25
ฉะเชิงเทรา  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 26
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 27
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 28
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 29
ระยอง  vs  ยะลา
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 30
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 31
ภูเก็ต  vs  ยะลา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 34
ระยอง  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 35
สุโขทัย  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 36
พิจิตร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 37
ชลบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 39
กระบี่  vs  เชียงราย
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 40
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 41
กาญจนบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 42
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงราย
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 43
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 45
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 46
ลำปาง  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 47
ขอนแก่น  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 48
ปัตตานี  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 49
ลพบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 50
กาญจนบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 51
ขอนแก่น  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 52
ปัตตานี  vs  อุตรดิตถ์
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 53
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 54
ขอนแก่น  vs  อุตรดิตถ์
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 56
กระบี่  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 57
ระยอง  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 58
กาญจนบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 59
นครสวรรค์  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 60
ระยอง  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 61
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 62
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 63
นครสวรรค์  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 64
ลพบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 66
ฉะเชิงเทรา  vs  ระยอง
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 67
นครสวรรค์  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 68
ระยอง  vs  กระบี่
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 69
พิจิตร  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 70
ศรีสะเกษ  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 71
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 72
ระยอง  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 73
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 75
เพชรบูรณ์  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 76
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 77
นครสวรรค์  vs  ระยอง
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 78
ลำพูน  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 79
กาฬสินธุ์  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 80
ปัตตานี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 81
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 82
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 83
อุบลราชธานี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 84
ปัตตานี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 85
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 86
ภูเก็ต  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย 
นครสวรรค์  vs  ระยอง
 รอบ RE
13.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย 
ระยอง  vs  เชียงราย
 รอบชิงที่ 3
13.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย 
ขอนแก่น  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
13.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
พิจิตร  vs  อุตรดิตถ์
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
พิจิตร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบ RE
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
ลพบุรี  vs  กระบี่
 รอบ RE
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
พิจิตร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบ RE
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
กระบี่  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
ฉะเชิงเทรา  vs  ลพบุรี
 รอบ RE
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
กระบี่  vs  พิจิตร
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
ฉะเชิงเทรา  vs  ยะลา
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
นครสวรรค์  vs  กาญจนบุรี
 รอบ RE
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
กาฬสินธุ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง 
อุบลราชธานี  vs  ปัตตานี
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
ฉะเชิงเทรา  vs  กระบี่
 รอบ RE
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
กระบี่  vs  ชลบุรี
 รอบ RE
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
กระบี่  vs  ปัตตานี
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
พิจิตร  vs  ลพบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
ฉะเชิงเทรา  vs  ลพบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
ขอนแก่น  vs  นครสวรรค์
 รอบ RE
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
นครสวรรค์  vs  ระยอง
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
เพชรบูรณ์  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย 
สุโขทัย  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 32
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 55
ลพบุรี  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง 
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 87
ระยอง  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รวม คาราเต้โด  114 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน อินไลน์เรส - หญิง (80 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
Official
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
เจ็ตสกี
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร 7  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 2
ชลบุรี 5  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร 8  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 4
ขอนแก่น 2  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 5
ชลบุรี 3  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 6
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี 6
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร 9  vs  กรุงเทพมหานคร 5
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร 7  vs  ชลบุรี 5
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 9
สมุทรปราการ  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร 8  vs  ขอนแก่น 2
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 12
ชลบุรี 3  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร 4  vs  ชลบุรี 6
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 14
กรุงเทพมหานคร 9  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร 7  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 16
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี 5
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 18
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น 2
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 19
ชลบุรี 3  vs  ชลบุรี 6
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร 4  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร 5  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร 8
 รอบ 8 ทีม
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 2
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี 5
 รอบ 8 ทีม
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 3
ชลบุรี 3  vs  นครสวรรค์
 รอบ 8 ทีม
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร 9  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบ 8 ทีม
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 2
ชลบุรี 3  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร 9  vs  ปทุมธานี
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 2
ชลบุรี 6  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 3
ขอนแก่น 2  vs  ชลบุรี 5
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร 9  vs  ชลบุรี 6
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 6
ขอนแก่น 2  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร 9  vs  นครสวรรค์
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 8
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี 6
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 9
ชลบุรี 5  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบคัดเลือก
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร 9  vs  ขอนแก่น 2
 รอบรองชนะเลิศ
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 2
ฉะเชิงเทรา  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร 9  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร 4
รอบชิงชนะเลิศ
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร 4
รอบชิงชนะเลิศ
13:10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
รวม เจ็ตสกี  41 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
สมุทรสาคร  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
กำแพงเพชร 2  vs  นครราชสีมา 2
รอบชิงชนะเลิศ
09.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
10.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 5
กำแพงเพชร  vs  กำแพงเพชร 2
รอบชิงชนะเลิศ
11.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  5 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย MY  คู่ที่ 32
สุพรรณบุรี  vs  ชัยนาท
 รอบสอง
09:00
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย WY  คู่ที่ 35
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย WX  คู่ที่ 36
จันทบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
11:30
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย MX  คู่ที่ 33
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
11:30
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 61
ชลบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 62
ตรัง  vs  น่าน
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 63
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 64
ลำปาง  vs  นครพนม
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 65
นครราชสีมา  vs  น่าน
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 66
ลำปาง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 67
พัทลุง  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 68
ปทุมธานี  vs  แพร่
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย P  คู่ที่ 29
ปทุมธานี  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย Q  คู่ที่ 30
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย R  คู่ที่ 31
มหาสารคาม  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสอง
17:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย S  คู่ที่ 32
ลำปาง  vs  ตาก
 รอบสอง
17:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม เซปักตะกร้อ  12 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย P  คู่ที่ 25
อุดรธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย Q  คู่ที่ 26
นครสวรรค์  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
10:40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย R  คู่ที่ 27
แม่ฮ่องสอน  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
11:20
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย S  คู่ที่ 28
ราชบุรี  vs  พัทลุง
 รอบสอง
12:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 17
สุพรรณบุรี  vs  กระบี่
 รอบสอง
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 18
สงขลา  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 19
ประจวบคีรีขันธ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 20
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 21
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 22
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 23
กระบี่  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 24
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 17
สุพรรณบุรี  vs  อำนาจเจริญ
 รอบสอง
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 18
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 19
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 20
อำนาจเจริญ  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 21
พระนครศรีอยุธยา  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 22
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 23
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 24
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
รวม เทนนิส  16 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 5
พิจิตร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
09:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 6
สุราษฎร์ธานี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 7
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 10
เพชรบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 11
สุราษฎร์ธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 12
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 14
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 15
เชียงใหม่  vs  สตูล
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 16
สกลนคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 17
นครราชสีมา  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
10:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 18
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 19
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 20
สตูล  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 21
นครปฐม  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 22
พิจิตร  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 23
สมุทรปราการ  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
10:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 24
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 25
พิจิตร  vs  สงขลา
 รอบแรก
11.00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 27
สตูล  vs  สกลนคร
 รอบแรก
11.00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 28
สตูล  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
11.00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 29
นนทบุรี  vs  สกลนคร
 รอบแรก
11:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 30
นครราชสีมา  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
11:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 31
พิษณุโลก  vs  สงขลา
 รอบแรก
11:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 32
ขอนแก่น  vs  พิจิตร
 รอบแรก
11:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 33
เพชรบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
11:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 34
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
11:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 35
พิจิตร  vs  สงขลา
 รอบแรก
11:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 36
ระนอง  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
11:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 37
สตูล  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 38
พิษณุโลก  vs  นครปฐม
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 39
เพชรบุรี  vs  สกลนคร
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 40
เชียงใหม่  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 42
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13.00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 43
สงขลา  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 44
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 41
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 45
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 46
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 47
พิจิตร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 48
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 49
สุราษฎร์ธานี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
13:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 50
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 51
พิจิตร  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
13:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:40
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 54
สุราษฎร์ธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 55
สุราษฎร์ธานี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 56
เพชรบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 57
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 58
เพชรบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:20
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 59
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
 รอบแรก
14:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 60
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 61
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
14:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 62
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 63
จันทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 64
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
14:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 65
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 66
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 67
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 68
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 69
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
 รอบแรก
15:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 70
สกลนคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 71
พิษณุโลก  vs  สกลนคร
 รอบแรก
15:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 72
สงขลา  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
15:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 73
ระนอง  vs  สกลนคร
 รอบแรก
15:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 74
ระนอง  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
15:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 75
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
15:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 76
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
15:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 77
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 78
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 79
นนทบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 80
นครราชสีมา  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 81
นนทบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 82
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
16:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 83
นนทบุรี  vs  สกลนคร
 รอบแรก
16:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 84
ระนอง  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
16:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 85
นครราชสีมา  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
16:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 86
ระยอง  vs  นครปฐม
 รอบแรก
16:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 87
เพชรบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
16:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 88
ระนอง  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
16:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 89
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 90
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 91
ราชบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 92
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 93
ราชบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
17:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 94
สุราษฎร์ธานี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
17:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 95
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบแรก
17:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย A  คู่ที่ 96
นครราชสีมา  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
17:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 97
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
17:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย B  คู่ที่ 98
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
17:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 99
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
17:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย C  คู่ที่ 100
พิจิตร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
17:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 101
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
18:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน   สาย D  คู่ที่ 102
พิจิตร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
18:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย A  คู่ที่ 103
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
18:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย B  คู่ที่ 104
กรุงเทพมหานคร  vs  สกลนคร
 รอบแรก
18:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย C  คู่ที่ 105
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
18:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย D  คู่ที่ 106
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
 รอบแรก
18:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย E  คู่ที่ 107
จันทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
18:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย F  คู่ที่ 108
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
 รอบแรก
18:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย G  คู่ที่ 109
สุพรรณบุรี  vs  นครปฐม
 รอบแรก
18:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย H  คู่ที่ 110
สุพรรณบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
18:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย I  คู่ที่ 111
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
18:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย J  คู่ที่ 112
พิจิตร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
18:40
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย L  คู่ที่ 114
พิจิตร  vs  สกลนคร
 รอบแรก
19:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย M  คู่ที่ 115
พิษณุโลก  vs  สตูล
 รอบแรก
19:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย N  คู่ที่ 116
สงขลา  vs  สตูล
 รอบแรก
19:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย O  คู่ที่ 117
ระนอง  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
19:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย K  คู่ที่ 113
สมุทรปราการ  vs  พิจิตร
 รอบแรก
19:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  116 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
เชียงราย  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 
พิษณุโลก  vs  มหาสารคาม
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 
ราชบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
อุดรธานี  vs  กำแพงเพชร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 
มหาสารคาม  vs  ภูเก็ต
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม บริดจ์  6 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 43
กรุงเทพมหานคร  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 44
ปัตตานี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 45
ระยอง  vs  นครปฐม
 รอบสอง
12:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 46
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
13.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 47
ระนอง  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
15:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 48
กาญจนบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
16:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 1
อุดรธานี  vs  ชุมพร
 รอบสอง
18:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 1
แพร่  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
18:51
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
19:06
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
สงขลา  vs  เชียงราย
 รอบสอง
19:12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 3
ชัยภูมิ  vs  แพร่
 รอบสอง
19:18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
 รอบสอง
19:28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
19:43
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
19:44
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 5
อ่างทอง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
20:05
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 5
ชุมพร  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
20:07
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
รวม บาสเกตบอล  16 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย B
เชียงราย  vs  นครศรีธรรมราช
 RR3
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   สาย D
สุพรรณบุรี  vs  สงขลา
 RR3
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   สาย E
ลำปาง  vs  สงขลา
 RR3
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   สาย G
สมุทรปราการ  vs  ตรัง
 RR3
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย B
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 RR3
10:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย D
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 RR3
10:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย B
เชียงใหม่  vs  อุดรธานี
 RR3
10:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย D
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
 RR3
10:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย E
ระนอง  vs  นครราชสีมา
 RR3
11:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย G
นครสวรรค์  vs  อุดรธานี
 RR3
11:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย B
ขอนแก่น  vs  สมุทรปราการ
 RR3
11:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  อุดรธานี
 RR3
11:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย E
พิษณุโลก  vs  สงขลา
 RR3
11:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย G
นครศรีธรรมราช  vs  ระยอง
 RR3
11:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย E
กรุงเทพมหานคร  vs  แพร่
 RR3
11:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย G
นนทบุรี  vs  กาฬสินธุ์
 RR3
11:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย B
แพร่  vs  สกลนคร
 RR3
12:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย D
สงขลา  vs  นนทบุรี
 RR3
12:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย A
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
 RR1
12:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย C
สกลนคร  vs  เชียงราย
 RR1
12:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย E
ระนอง  vs  นครราชสีมา
 RR3
12:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย F
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 RR1
12:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย H
พะเยา  vs  กรุงเทพมหานคร
 RR1
12:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 RR1
12:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   สาย C
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 RR1
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   สาย F
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 RR1
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   สาย H
นครราชสีมา  vs  เชียงราย
 RR1
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย A
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
 RR1
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย C
นครปฐม  vs  ลำปาง
 RR1
13:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย F
พระนครศรีอยุธยา  vs  ลำปาง
 RR1
13:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย H
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 RR1
13:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  ตรัง
 RR1
13:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย C
ลำปาง  vs  นครสวรรค์
 RR1
14:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย F
สมุทรปราการ  vs  ราชบุรี
 RR1
14:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 RR1
14:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย C
สุพรรณบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 RR1
14:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย H
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 RR1
14:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย F
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 RR1
14:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย H
ปราจีนบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 RR1
14:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A
เชียงราย  vs  นครปฐม
 RR1
14:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย C
สงขลา  vs  พระนครศรีอยุธยา
 RR1
15:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย H
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 RR1
15:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย C
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 RR1
15:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย F
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 RR1
15:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย H
ลพบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 RR1
15:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย F
นครสวรรค์  vs  นครราชสีมา
 RR1
15:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 RR1
15:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official