SAT GRS
   
หมากล้อม

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561

หมากล้อม
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  กาญจนบุรี
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 2
สมุทรปราการ  vs  น่าน
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลชาย   สาย B  คู่ที่ 3
เชียงราย  vs  สงขลา
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 4
สระบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลชาย   สาย C  คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 6
มหาสารคาม  vs  ลำพูน
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลชาย   สาย D  คู่ที่ 7
เชียงใหม่  vs  พัทลุง
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลหญิง   สาย A  คู่ที่ 8
มหาสารคาม  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 9
สมุทรสาคร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
กาญจนบุรี  vs  พัทลุง
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 11
น่าน  vs  ภูเก็ต
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลหญิง   สาย C  คู่ที่ 12
ลำพูน  vs  ลำปาง
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 13
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลหญิง   สาย D  คู่ที่ 14
เชียงราย  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมผสม   สาย A  คู่ที่ 15
ภูเก็ต  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมผสม   สาย B  คู่ที่ 16
พะเยา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมผสม   สาย C  คู่ที่ 17
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมผสม   สาย D  คู่ที่ 18
เชียงราย  vs  ลำพูน
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมผสม   สาย D  คู่ที่ 19
สุราษฎร์ธานี  vs  สงขลา
 รอบสาม
09.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 3
กาญจนบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลชาย   คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  พัทลุง
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
มหาสารคาม  vs  สมุทรสาคร
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
ลำปาง  vs  นครปฐม
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  สุรินทร์
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 10
น่าน  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 11
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมผสม   คู่ที่ 12
ศรีสะเกษ  vs  ลำพูน
 รอบ 8 ทีม
13.00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม หมากล้อม  31 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day หมากล้อม
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer