SAT GRS
   
เรือพาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่ 
รอบชิงชนะเลิศ
10:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:20
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:25
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
10:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
10:46
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
10:52
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
10:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือคยัคสลาลอม - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือแคนูสลาลอม - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
13:08
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือคยัคสลาลอม - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
รวม เรือพาย  21 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เรือพาย
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer