SAT GRS
   
เซปักตะกร้อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561

เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 53
พัทลุง  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 54
นครสวรรค์  vs  น่าน
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 55
ราชบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 56
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 57
ขอนแก่น  vs  แพร่
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 58
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 59
มหาสารคาม  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 60
นครปฐม  vs  น่าน
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย P  คู่ที่ 25
ชัยนาท  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย Q  คู่ที่ 26
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย R  คู่ที่ 27
ชลบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
17:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย S  คู่ที่ 28
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
17:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม เซปักตะกร้อ  12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เซปักตะกร้อ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer