SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 5,000 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 1
08.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 1
08.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดสูง - หญิง 
 สัตตกรีฑา 2
09.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างค้อน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
 สัตตกรีฑา 3
15.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 4
16.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 4
16.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
รวม กรีฑา  34 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 13
เพชรบูรณ์  vs  อุตรดิตถ์
 รอบสอง
13:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 13
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
14:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 14
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
15:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 14
ลำพูน  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
รวม กาบัดดี้  4 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม กีฬาทางอากาศ   4 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 20
ขอนแก่น  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย Z  คู่ที่ 22
น่าน  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม คริกเก็ต  3 รายการ  
 
คาราเต้โด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 2
เพชรบูรณ์  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 4
ขอนแก่น  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 5
นนทบุรี  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 6
ลพบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 7
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 8
กรุงเทพมหานคร  vs  กระบี่
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 9
อุดรธานี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 10
ลพบุรี  vs  ระยอง
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 11
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 12
นนทบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 13
ปัตตานี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 14
ขอนแก่น  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 15
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 16
พิจิตร  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 17
ฉะเชิงเทรา  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 18
ขอนแก่น  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 19
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 20
ลพบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 21
ฉะเชิงเทรา  vs  เพชรบูรณ์
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 22
ปัตตานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 23
ลพบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 24
ภูเก็ต  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 25
ขอนแก่น  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 26
กาญจนบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 27
เชียงราย  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 28
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 29
ภูเก็ต  vs  พิจิตร
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 30
นครศรีธรรมราช  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 31
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 32
อุบลราชธานี  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 33
ภูเก็ต  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 35
อุบลราชธานี  vs  ระยอง
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 36
นครสวรรค์  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 37
เชียงราย  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 38
นครศรีธรรมราช  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 39
ลำพูน  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:00
ห้องประชุมโรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 40
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 41
ระยอง  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 42
สุรินทร์  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 43
นครศรีธรรมราช  vs  พิจิตร
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 44
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 45
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี    คู่ที่ 46
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 47
นครสวรรค์  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 48
พิจิตร  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 49
นครสวรรค์  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 50
เพชรบูรณ์  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 51
อุดรธานี  vs  ระยอง
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 52
อุดรธานี  vs  ระยอง
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 52
กระบี่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 53
กาญจนบุรี  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 54
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 55
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 56
กาญจนบุรี  vs  ระยอง
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 57
พิจิตร  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 58
เพชรบูรณ์  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 59
ลพบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 60
ฉะเชิงเทรา  vs  ปัตตานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 61
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 62
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 63
กาญจนบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 64
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 65
นครสวรรค์  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 66
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงราย
 รอบแรก
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 67
นครสวรรค์  vs  พิจิตร
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 68
สุรินทร์  vs  ภูเก็ต
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 69
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 70
ระยอง  vs  กาญจนบุรี
 รอบสอง
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 71
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี   คู่ที่ 71
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 73
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต
 รอบ RE
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 77
เพชรบูรณ์  vs  สุรินทร์
 รอบ RE
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 78
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ RE
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
เพชรบูรณ์  vs  พิจิตร
 รอบ RE
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
 รอบ RE
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  
ภูเก็ต 2  vs  นนทบุรี
 รอบ RE
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี   คู่ที่ 74
พิจิตร  vs  อุดรธานี
 รอบ RE
09:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
นครสวรรค์  vs  สุรินทร์
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
ระยอง  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบชิงที่ 3
13:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
เพชรบูรณ์  vs  ลพบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  
อุบลราชธานี  vs  กาญจนบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  
นนทบุรี  vs  พิจิตร
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
นครสวรรค์  vs  ภูเก็ต
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
กระบี่  vs  ระยอง
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
ลพบุรี  vs  พิจิตร
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
ลพบุรี  vs  ระยอง
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
พิจิตร  vs  ปัตตานี
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
นครศรีธรรมราช  vs  พิจิตร
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
นนทบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบชิงที่ 3
14:00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
กาญจนบุรี  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
กาญจนบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี 
กาญจนบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี 
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รวม คาราเต้โด  104 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน อินไลน์เรส - ชาย (140 กม.) 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
Official
รวม จักรยาน  1 รายการ  
 
เจ็ตสกี
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
10.30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 3
ชลบุรี 2  vs  ชลบุรี 3
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 5
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 3
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร 4  vs  ชลบุรี 4
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 7
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร 5
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 8
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 11
ชลบุรี 3  vs  ชลบุรี 4
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 12
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร 3  vs  ชลบุรี 4
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 14
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร 6
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 15
สมุทรปราการ  vs  สมุทรปราการ 2
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 17
ชลบุรี 2  vs  ชลบุรี 4
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 19
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี 5
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร 3  vs  กรุงเทพมหานคร 4
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 21
กรุงเทพมหานคร 5  vs  กรุงเทพมหานคร 6
 รอบคัดเลือก
10:30
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี 4
 รอบ 8 ทีม
14:00
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 2
ชลบุรี 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบ 8 ทีม
14:00
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร 4  vs  ขอนแก่น
 รอบ 8 ทีม
14:00
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร 6  vs  ชลบุรี 4
 รอบ 8 ทีม
14:00
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 1
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี 2
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี   คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร 4  vs  ชลบุรี 4
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
Official
รวม เจ็ตสกี  24 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 5
ฉะเชิงเทรา  vs  ขอนแก่น
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 6
ลำพูน  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 8
นครปฐม  vs  พิจิตร
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน 
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน 
ชลบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน 
นครปฐม  vs  กำแพงเพชร
 รอบชิงที่ 3
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน 
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบชิงที่ 3
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน 
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน 
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน 
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ชักกะเย่อ  16 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
09.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
พระนครศรีอยุธยา  vs  กำแพงเพชร
 รอบคัดเลือก
09.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
สมุทรสาคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบคัดเลือก
09.45
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบคัดเลือก
09.45
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 5
กำแพงเพชร 2  vs  สุราษฎร์ธานี2
 รอบคัดเลือก
10.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 6
พระนครศรีอยุธยา 2  vs  ชลบุรี 2
 รอบคัดเลือก
10.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 7
กำแพงเพชร 2  vs  ชลบุรี 2
 รอบคัดเลือก
11.15
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 8
น่าน 2  vs  นครราชสีมา 8
 รอบคัดเลือก
11.15
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
12.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 10
สมุทรสาคร  vs  พิจิตร
 รอบรองชนะเลิศ
12.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 11
กำแพงเพชร 2  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 12
กำแพงเพชร 2  vs  นครราชสีมา 2
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  12 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย MX  คู่ที่ 28
น่าน  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
09:00
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย WX  คู่ที่ 30
จันทบุรี  vs  ลำพูน
 รอบสอง
09:00
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย WY  คู่ที่ 31
ระยอง  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
11:30
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย MY  คู่ที่ 29
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11:30
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 53
พัทลุง  vs  นครพนม
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 54
นครสวรรค์  vs  น่าน
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 55
ราชบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 56
สุพรรณบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 57
ขอนแก่น  vs  แพร่
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 58
สุพรรณบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 59
มหาสารคาม  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 60
นครปฐม  vs  น่าน
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย P  คู่ที่ 25
ชัยนาท  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย Q  คู่ที่ 26
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย R  คู่ที่ 27
ชลบุรี  vs  สงขลา
 รอบสอง
17:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย S  คู่ที่ 28
ขอนแก่น  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
17:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม เซปักตะกร้อ  12 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 21
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 22
แม่ฮ่องสอน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 23
น่าน  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
11:20
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 24
เพชรบูรณ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  สงขลา
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 4
ปทุมธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 5
ลพบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 6
นครสวรรค์  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  กระบี่
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 8
ขอนแก่น  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
ฉะเชิงเทรา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
10:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
ลำปาง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 5
สุพรรณบุรี  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 6
เชียงราย  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
10:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 8
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 4
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 5
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 6
น่าน  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 7
ภูเก็ต  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 8
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
รวม เทนนิส  24 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่   คู่ที่ 1
พิจิตร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
ขอนแก่น  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
พิจิตร  vs  สงขลา
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 4
สมุทรปราการ  vs  พิจิตร
 รอบแรก
09:25
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 6
สกลนคร  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
09:25
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 7
ระนอง  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
09:50
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
09:50
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 9
เพชรบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบสอง
09:50
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 10
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:50
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 11
นนทบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
10:15
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 12
นครปฐม  vs  ระนอง
 รอบสอง
10:15
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 13
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
 รอบสอง
10:15
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 14
เพชรบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:15
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 15
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
10:35
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 16
สตูล  vs  สกลนคร
 รอบสอง
10:35
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 17
สงขลา  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
10:35
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 18
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:35
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 19
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
 รอบสอง
10:55
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 20
สงขลา  vs  สตูล
 รอบสอง
10:55
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 21
พิจิตร  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
10:55
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 22
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:55
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 23
ระนอง  vs  นนทบุรี
 รอบสาม
11:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 24
เพชรบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
11:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 25
นนทบุรี  vs  นครปฐม
 รอบสาม
11:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 26
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
11:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 27
กรุงเทพมหานคร  vs  สกลนคร
 รอบสาม
11:45
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 28
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสาม
11:45
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 29
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
 รอบสาม
11:45
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 30
พิจิตร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
11:45
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 31
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:10
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 32
นนทบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
12:10
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 34
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 35
ขอนแก่น  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 36
พิษณุโลก  vs  สตูล
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 37
เชียงใหม่  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 38
สงขลา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
14:20
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 39
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบสอง
15:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 40
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
15:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 41
สมุทรปราการ  vs  พิษณุโลก
 รอบสอง
15:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 42
สงขลา  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
15:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 43
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
15:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 44
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
15:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 45
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 รอบสอง
15:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 46
สกลนคร  vs  ระนอง
 รอบสอง
15:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 47
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบสาม
15:45
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 48
สมุทรปราการ  vs  นนทบุรี
 รอบสาม
15:45
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 49
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบสาม
16:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 50
นครราชสีมา  vs  ระนอง
 รอบสาม
16:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 52
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
16:15
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  51 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 17
พิษณุโลก  vs  น่าน
 รอบชิงอันดับ 11
09:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 18
กำแพงเพชร  vs  เพชรบูรณ์
 ชิงอันดับ9
11:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 19
ขอนแก่น  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
13:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบ 8 ทีม
14:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
Official
รวม เนตบอล   4 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A
ภูเก็ต  vs  มหาสารคาม
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย A
อุดรธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B
นครนายก  vs  พิษณุโลก
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย C
สงขลา  vs  เชียงราย
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
สงขลา  vs  ระยอง
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
ศรีสะเกษ  vs  กำแพงเพชร
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
สุราษฎร์ธานี  vs  ราชบุรี
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย C
อุดรธานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
กำแพงเพชร  vs  สงขลา
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
ระยอง  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
ราชบุรี  vs  เชียงราย
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย C
สมุทรปราการ  vs  น่าน
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย A
ศรีสะเกษ  vs  ภูเก็ต
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย A
มหาสารคาม  vs  อุดรธานี
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B
พิษณุโลก  vs  ราชบุรี
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย C
เชียงราย  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
09:45
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย A
ภูเก็ต  vs  อุดรธานี
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย A
ศรีสะเกษ  vs  มหาสารคาม
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B
ราชบุรี  vs  นครนายก
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย C
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
สงขลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
กำแพงเพชร  vs  ระยอง
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงราย
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย C
น่าน  vs  อุดรธานี
 รอบคัดเลือก
11:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 
นครนายก  vs  มหาสารคาม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 
อุดรธานี  vs  ราชบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 
เชียงราย  vs  ภูเก็ต
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
ราชบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
กรุงเทพมหานคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
สงขลา  vs  เชียงราย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
สมุทรปราการ  vs  กำแพงเพชร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม บริดจ์  35 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 37
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 38
ชลบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบสอง
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 39
ระยอง  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
12:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 40
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
13:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 41
จันทบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
15:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 42
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 1
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
 รอบสอง
18:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 1
เพชรบูรณ์  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
18:23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 2
ชลบุรี  vs  นครปฐม
 รอบสอง
18:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
ปทุมธานี  vs  สงขลา
 รอบสอง
18:41
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 3
นครศรีธรรมราช  vs  ชัยภูมิ
 รอบสอง
18:57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 3
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
18:59
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
19:10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 4
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
19:13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
รวม บาสเกตบอล  14 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย B
เชียงราย  vs  นครปฐม
 RR2
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   สาย D
สุพรรณบุรี  vs  ปราจีนบุรี
 RR2
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   สาย E
ลำปาง  vs  สกลนคร
 RR2
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   สาย G
สมุทรปราการ  vs  นครสวรรค์
 RR2
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย B
ระนอง  vs  นครพนม
 RR2
10:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย D
นครศรีธรรมราช  vs  ลพบุรี
 RR2
10:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย E
ลพบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 RR2
10:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย G
สงขลา  vs  นครปฐม
 RR2
10:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย D
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 RR2
11.00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย E
อุดรธานี  vs  ตรัง
 RR2
11:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย G
พิษณุโลก  vs  นครราชสีมา
 RR2
11:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย B
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุราษฎร์ธานี
 RR2
11:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย B
นครปฐม  vs  อุดรธานี
 RR2
11:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย D
สุราษฎร์ธานี  vs  นนทบุรี
 RR2
11:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย E
พิษณุโลก  vs  อุดรธานี
 RR2
11:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย G
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 RR2
11:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย B
เชียงใหม่  vs  ลพบุรี
 RR2
12:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย D
นครราชสีมา  vs  สงขลา
 RR2
12:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย E
ระนอง  vs  นนทบุรี
 RR2
12:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย G
อุดรธานี  vs  เชียงราย
 RR2
12:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย B
ขอนแก่น  vs  ตรัง
 RR2
12:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 RR2
12:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย B
แพร่  vs  สระบุรี
 RR2
12:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย D
สงขลา  vs  นครปฐม
 RR2
12:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย B
นครพนม  vs  กรุงเทพมหานคร
 RR1
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย D
ลพบุรี  vs  นนทบุรี
 RR1
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย E
นครศรีธรรมราช  vs  อุบลราชธานี
 RR1
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย G
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 RR1
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย E
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 RR2
13:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย G
นนทบุรี  vs  สงขลา
 RR2
13:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย B
สุราษฎร์ธานี  vs  แพร่
 RR1
13:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย D
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 RR1
13:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย E
ระนอง  vs  เชียงใหม่
 RR2
14:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย G
ชลบุรี  vs  เชียงราย
 RR1
14:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย E
ตรัง  vs  สมุทรปราการ
 RR1
14:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย G
นครราชสีมา  vs  นครสวรรค์
 RR1
14:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   สาย E
สกลนคร  vs  สงขลา
 RR1
14:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   สาย G
นครสวรรค์  vs  ตรัง
 RR1
14:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย B
อุดรธานี  vs  เชียงใหม่
 RR1
14:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย G
เชียงใหม่  vs  ระยอง
 RR1
14:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย B
ลพบุรี  vs  อุดรธานี
 RR1
15:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย D
สงขลา  vs  เชียงราย
 RR1
15:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย E
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 RR1
15:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย D
เชียงใหม่  vs  อุดรธานี
 RR1
15:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   สาย B
นครปฐม  vs  นครศรีธรรมราช
 RR1
15:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   สาย D
ปราจีนบุรี  vs  สงขลา
 RR1
15:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย D
นนทบุรี  vs  นครราชสีมา
 RR1
15:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย B
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 RR3
15:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย D
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 RR3
16:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย E
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
 RR3
16:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว   สาย G
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 RR3
16:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย B
พระนครศรีอยุธยา  vs  แพร่
 RR3
16:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   สาย E
อุดรธานี  vs  สงขลา
 RR1
16:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   สาย G
เชียงราย  vs  นครสวรรค์
 RR1
16:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย B
ตรัง  vs  สมุทรปราการ
 RR1
16:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย B
สระบุรี  vs  สกลนคร
 RR1
16:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย D
นครปฐม  vs  นนทบุรี
 RR1
17:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย E
เชียงใหม่  vs  นครราชสีมา
 RR1
17:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย D
นครราชสีมา  vs  นครศรีธรรมราช
 RR3
17:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย E
อุดรธานี  vs  สมุทรปราการ
 RR3
17:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย E
นครศรีธรรมราช  vs  แพร่
 RR1
17:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย G
สงขลา  vs  กาฬสินธุ์
 RR1
17:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว   สาย G
พิษณุโลก  vs  นครสวรรค์
 RR3
17:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม แบดมินตัน  63 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 54
ยะลา  vs  เชียงราย
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 55
ฉะเชิงเทรา  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
09:21
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 56
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบสอง
09:34
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 57
สงขลา  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
09:49
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 62
สุโขทัย  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
09:51
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 63
ยะลา  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
10:03
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 64
บุรีรัมย์  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
10:19
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 65
เชียงราย  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
10:29
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 58
เพชรบุรี  vs  ยะลา
 รอบสอง
10:39
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 59
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
10:55
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 60
ชุมพร  vs  กาฬสินธุ์
 รอบสอง
11:04
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 61
บุรีรัมย์  vs  เชียงราย
 รอบสอง
11:30
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 66
ประจวบคีรีขันธ์  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
11:31
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 67
ยะลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
11:49
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 68
นครศรีธรรมราช  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
12:10
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 69
เพชรบุรี  vs  นราธิวาส
 รอบสอง
12:45
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน