SAT GRS
   
เรือพาย

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
 H1
08:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1
 H1
08:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 1
 H1
08:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 H1
08:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 1
 H1
08:25
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 1
 H1
08:25
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 H1
08:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 2
 H2
08:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 2
 H2
08:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 2
 H2
08:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 H2
08:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 2
 H2
08:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 2
 H2
09:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 H2
09:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 3
 H3
09:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย   Heat 3
 H3
09:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 H3
09:20
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่   Heat 3
 H3
09:25
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 3
 H3
09:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 H3
09:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 1
 H1
09:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 1
 H1
09:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 1
 H1
09:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 H1
09:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 1
 H1
10:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 1
 H1
10:05
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 1
 H1
10:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 2
 H2
10:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 2
 H2
10:20
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 2
 H2
10:25
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 H2
10:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 2
 H2
10:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 2
 H2
10:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 2
 H2
10:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร   Heat 3
 H3
10:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร   Heat 3
 H3
10:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง   Heat 3
 H3
11:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 H3
11:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่   Heat 3
 H3
11:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร   Heat 3
 H3
11:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร   Heat 3
 H3
11:20
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร 
 R
12:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร 
 R1
12:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย 
 R
13:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร 
 R
13:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 R
13:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร 
 R2
13:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่ 
 R
13:20
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 R
13:25
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร 
 R
13:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร 
 R
13:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง 
 R
13:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 R1
13:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร 
 R
13:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่ 
 R
13:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 R
14:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 R2
14:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร 
 SF1
14:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย 
 SF1
14:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร 
 SF1
14:20
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่ 
 SF1
14:25
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 SF1
14:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 SF1
14:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร 
 SF2
14:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย 
 SF2
14:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร 
 SF2
14:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่ 
 SF2
14:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 SF2
15:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 SF2
15:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร 
 SF1
15:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร 
 SF1
15:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง 
 SF1
15:20
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร 
 SF1
15:25
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 SF1
15:30
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่ 
 SF1
15:35
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 SF1
15:40
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร 
 SF2
15:45
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร 
 SF2
15:50
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง 
 SF2
15:55
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร 
 SF2
16:00
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร 
 SF2
16:05
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่ 
 SF2
16:10
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร 
 SF2
16:15
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
รวม เรือพาย  83 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เรือพาย
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer