SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
นครสวรรค์  vs  เชียงราย
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงราย
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
น่าน  vs  พัทลุง
 รอบแรก
14:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
สงขลา  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
14:50
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 19
กระบี่  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
15:40
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 19
สงขลา  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 20
ชัยภูมิ  vs  น่าน
 รอบแรก
16:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 20
เพชรบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
17:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer