SAT GRS
   
ชักกะเย่อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561

ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย C  คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย D  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 5
ฉะเชิงเทรา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย C  คู่ที่ 7
ลำพูน  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย D  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 9
ฉะเชิงเทรา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 10
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 12
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 14
อำนาจเจริญ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 15
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 16
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 11
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:20
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ชักกะเย่อ  16 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ชักกะเย่อ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer