SAT GRS
   
เนตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561

เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
กำแพงเพชร  vs  พิษณุโลก
 รอบจัดอันดับ
09:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
 รอบจัดอันดับ
11:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 8 ทีม
13:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
นครนายก  vs  ระนอง
 รอบ 8 ทีม
14:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
Official
รวม เนตบอล   4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เนตบอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer