SAT GRS
   
กีฬาทางอากาศ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง 
 สะสมคะแนน
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง 
 สะสมคะแนน
15:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม กีฬาทางอากาศ   4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กีฬาทางอากาศ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer