SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561

กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08.00
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
Official
บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08.00
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
Official
ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08.00
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
Official
บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08.00
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
Official
รวม กอล์ฟ  4 รายการ  
 
กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 9
นครราชสีมา  vs  สระบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
เพชรบูรณ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 10
เชียงราย  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
กระบี่  vs  พังงา
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 11
ปราจีนบุรี  vs  ลำพูน
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 11
นนทบุรี  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 12
นครศรีธรรมราช  vs  สระบุรี
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 12
อุบลราชธานี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
รวม กาบัดดี้  8 รายการ  
 
กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง 
 สะสมคะแนน
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง 
 สะสมคะแนน
15:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม กีฬาทางอากาศ   4 รายการ  
 
คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W  คู่ที่ 16
เพชรบูรณ์  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 17
จันทบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 18
สงขลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 19
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม คริกเก็ต  4 รายการ  
 
จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
Official
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
Official
รวม จักรยาน  2 รายการ  
 
ชักกะเย่อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย C  คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย D  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 5
ฉะเชิงเทรา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย C  คู่ที่ 7
ลำพูน  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย D  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 9
ฉะเชิงเทรา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 10
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 12
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 14
อำนาจเจริญ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 15
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 16
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 11
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:20
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ชักกะเย่อ  16 รายการ  
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สาย C  คู่ที่ 1
ราชบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 พบกันหมด
09.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  ราชบุรี
 พบกันหมด
09.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs  พระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
09.10
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 4
นครราชสีมา 2  vs  ชลบุรี 2
 พบกันหมด
09.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย F  คู่ที่ 5
นนทบุรี 2  vs  ราชบุรี 2
 พบกันหมด
10.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย G  คู่ที่ 6
ภูเก็ต 2  vs  ชลบุรี 2
 พบกันหมด
10.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 7
สุราษฎร์ธานี  vs  น่าน
 พบกันหมด
10.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 8
พิจิตร  vs  พระนครศรีอยุธยา
 พบกันหมด
10.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย C  คู่ที่ 9
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 พบกันหมด
11.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย D  คู่ที่ 10
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 พบกันหมด
11.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย E  คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 พบกันหมด
11.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 12
ราชบุรี  vs  กำแพงเพชร
 พบกันหมด
11.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 13
พระนครศรีอยุธยา  vs  นครศรีธรรมราช
 พบกันหมด
12.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย H  คู่ที่ 14
พิจิตร  vs  น่าน
 พบกันหมด
12.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 15
กำแพงเพชร 2  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
 พบกันหมด
12.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร 2  vs  น่าน 2
 พบกันหมด
12.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 17
ชลบุรี 2  vs  สุราษฎร์ธานี2
 พบกันหมด
13.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย D  คู่ที่ 18
พิจิตร 2  vs  ราชบุรี 2
 พบกันหมด
13.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย E  คู่ที่ 19
กำแพงเพชร 2  vs  สงขลา 2
 พบกันหมด
13.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย F  คู่ที่ 20
ราชบุรี 2  vs  น่าน 2
 พบกันหมด
13.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย G  คู่ที่ 21
ชลบุรี 2  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
 พบกันหมด
14.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย H  คู่ที่ 22
นครราชสีมา 2  vs  สุพรรณบุรี 2
 พบกันหมด
14.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย C  คู่ที่ 23
ราชบุรี  vs  สงขลา
 พบกันหมด
14.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย F  คู่ที่ 24
สมุทรสาคร  vs  กำแพงเพชร
 พบกันหมด
14.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย G  คู่ที่ 25
ศรีสะเกษ  vs  นครศรีธรรมราช
 พบกันหมด
15.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย C  คู่ที่ 26
นครราชสีมา 2  vs  สุราษฎร์ธานี2
 พบกันหมด
15.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย F  คู่ที่ 27
นนทบุรี 2  vs  น่าน 2
 พบกันหมด
15.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย G  คู่ที่ 28
ภูเก็ต 2  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
 พบกันหมด
15.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 29
สุราษฎร์ธานี  vs  พิจิตร
 รอบ 16 คน
16.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 30
พระนครศรีอยุธยา  vs  น่าน
 รอบ 16 คน
16.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 31
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 16 คน
16.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 32
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 16 คน
16.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 33
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบ 16 คน
17.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 34
กำแพงเพชร  vs  นครราชสีมา
 รอบ 16 คน
17.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 35
นครศรีธรรมราช  vs  น่าน
 รอบ 16 คน
17.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 36
พิจิตร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบ 16 คน
17.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 37
กำแพงเพชร 2  vs  น่าน 2
 รอบ 16 คน
18.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 38
กรุงเทพมหานคร 2  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
 รอบ 16 คน
18.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 39
สุราษฎร์ธานี2  vs  ราชบุรี 2
 รอบ 16 คน
18.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 40
พิจิตร 2  vs  ชลบุรี 2
 รอบ 16 คน
18.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 41
กำแพงเพชร 2  vs  ราชบุรี 2
 รอบ 16 คน
19.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 42
น่าน 2  vs  สงขลา 2
 รอบ 16 คน
19.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 43
ชลบุรี 2  vs  สุพรรณบุรี 2
 รอบ 16 คน
19.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 44
นครราชสีมา 2  vs  พระนครศรีอยุธยา 2
 รอบ 16 คน
19.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ซอฟท์เทนนิส  44 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย MC  คู่ที่ 25
ขอนแก่น  vs  ระยอง
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย MA  คู่ที่ 26
ปทุมธานี  vs  น่าน
 รอบแรก
11:30
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย MB  คู่ที่ 27
สุราษฎร์ธานี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
14:00
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
รวม ซอฟท์บอล  3 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 45
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 46
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 47
พัทลุง  vs  ลำปาง
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 48
นครสวรรค์  vs  ตรัง
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 49
มหาสารคาม  vs  พัทลุง
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 50
นครปฐม  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 51
ขอนแก่น  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 52
สุพรรณบุรี  vs  ลำปาง
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย D  คู่ที่ 19
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง   สาย C  คู่ที่ 20
ชัยนาท  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย A  คู่ที่ 21
สุราษฎร์ธานี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย B  คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย C  คู่ที่ 23
ชลบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
18:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย   สาย D  คู่ที่ 24
นครศรีธรรมราช  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
18:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ  
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 17
บึงกาฬ  vs  พัทลุง
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 18
เพชรบูรณ์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย A  คู่ที่ 19
ตาก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:20
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย B  คู่ที่ 20
ชลบุรี  vs  นครพนม
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 1
สุโขทัย  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 2
อ่างทอง  vs  ตราด
 รอบแรก
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  หนองคาย
 รอบแรก
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  นครปฐม
 รอบแรก
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 5
บึงกาฬ  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 7
สุราษฎร์ธานี  vs  เลย
 รอบแรก
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 8
นครปฐม  vs  บึงกาฬ
 รอบแรก
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 9
ลำพูน  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 10
ชัยภูมิ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 11
ชุมพร  vs  ราชบุรี
 รอบสอง
11.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 12
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
11.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 13
ลำพูน  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
11.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 14
บึงกาฬ  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
11.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 15
พัทลุง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
11.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 16
เลย  vs  บึงกาฬ
 รอบสอง
11.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
11.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 18
ชลบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบสอง
11.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 19
ราชบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 20
เชียงใหม่  vs  บึงกาฬ
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 21
สุพรรณบุรี  vs  บึงกาฬ
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 22
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย   คู่ที่ 24
บึงกาฬ  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง   คู่ที่ 23
กรุงเทพมหานคร  vs  บึงกาฬ
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รวม เทควันโด  24 รายการ  
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พุมเซ่ ทีมหญิง (หญิง 3 คน) 
 รอบแรก
08.30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
พุมเซ่ ทีมหญิง (หญิง 3 คน) 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
Official
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  2 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 9
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 12
นนทบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 13
เชียงใหม่  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 14
นนทบุรี  vs  ยะลา
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 15
ชลบุรี  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 16
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 11
ฉะเชิงเทรา  vs  น่าน
 รอบแรก
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 12
อำนาจเจริญ  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 13
สระบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 14
สุราษฎร์ธานี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 15
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 16
เลย  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
รวม เทนนิส  16 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 61
กรุงเทพมหานคร  vs  ระนอง
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 62
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 พบกันหมด
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 63
เพชรบุรี  vs  พิจิตร
 พบกันหมด
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 64
กรุงเทพมหานคร  vs  สุพรรณบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 65
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 พบกันหมด
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 66
ราชบุรี  vs  นครราชสีมา
 พบกันหมด
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมชาย ยุวชน 
กรุงเทพมหานคร  vs  ราชบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง ยุวชน 
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  8 รายการ  
 
เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 13
กำแพงเพชร  vs  พิษณุโลก
 รอบจัดอันดับ
09:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
เพชรบูรณ์  vs  น่าน
 รอบจัดอันดับ
11:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
นครสวรรค์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบ 8 ทีม
13:00
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 16
นครนายก  vs  ระนอง
 รอบ 8 ทีม
14:30
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
Official
รวม เนตบอล   4 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม 
อุดรธานี  vs  สงขลา
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมผสม 
ระยอง  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมผสม 
กำแพงเพชร  vs  อุดรธานี
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม บริดจ์  3 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ฉ  คู่ที่ 31
กรุงเทพมหานคร  vs  ระยอง
 รอบสอง
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   สาย Y  คู่ที่ 32
ปัตตานี  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
10:20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 33
เชียงใหม่  vs  จันทบุรี
 รอบสอง
12:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 34
นครราชสีมา  vs  อุดรธานี
 รอบสอง
13.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย จ  คู่ที่ 35
ระนอง  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
15:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   สาย X  คู่ที่ 36
กาญจนบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
16:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
17:45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 1
กาญจนบุรี  vs  น่าน
 รอบสอง
18:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 2
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
18:02
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 2
ระนอง  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
18:05
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 รอบสอง
18:18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 3
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
18:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   คู่ที่ 4
กาญจนบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบที่9-10
18:34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 5
ปทุมธานี  vs  เชียงราย
 รอบสอง
18:41
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 4
ชัยภูมิ  vs  อ่างทอง
 รอบสอง
18:45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง   คู่ที่ 5
สุราษฎร์ธานี  vs  กำแพงเพชร
 รอบที่9-10
19:08
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
รวม บาสเกตบอล  16 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม แบดมินตัน  2 รายการ  
 
ปันจักสีลัต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 46
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 53
กาฬสินธุ์  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
09:00
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 47
นครศรีธรรมราช  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสอง
09:18
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 48
ปัตตานี  vs  ฉะเชิงเทรา
 รอบสอง
09:25
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 49
สุโขทัย  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
09:43
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 38
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
09:55
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 39
ชุมพร  vs  มุกดาหาร
 รอบสอง
10:07
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 40
นครราชสีมา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
10:08
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 41
ศรีสะเกษ  vs  สตูล
 รอบสอง
10:17
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 50
ตาก  vs  ชุมพร
 รอบสอง
10:40
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 51
ประจวบคีรีขันธ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
10:59
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 52
แม่ฮ่องสอน  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
11:15
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 53
ยะลา  vs  กาฬสินธุ์
 รอบสอง
11:20
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 42
ฉะเชิงเทรา  vs  ยะลา
 รอบสอง
11:45
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 43
สมุทรสาคร  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
11:46
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 44
แม่ฮ่องสอน  vs  เชียงราย
 รอบสอง
12:18
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 45
กาฬสินธุ์  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
12:30
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 54
สุโขทัย  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
13:36
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 55
ศรีสะเกษ  vs  สงขลา
 รอบสอง
13:55
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 56
ฉะเชิงเทรา  vs  ยะลา
 รอบสอง
14:17
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 57
กาฬสินธุ์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
14:33
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 46
สมุทรสาคร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
14:41
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 47
สมุทรปราการ  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
14:56
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 48
เชียงราย  vs  ยะลา
 รอบสอง
15:10
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 49
กาฬสินธุ์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
15:30
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 58
นครราชสีมา  vs  นครสวรรค์
 รอบสอง
15:53
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 59
กาฬสินธุ์  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
16:12
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 60
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบุรี
 รอบสอง
16:30
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 61
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบสอง
16:50
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 50
บุรีรัมย์  vs  ชลบุรี
 รอบสอง
17:01
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 51
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบสอง
17:10
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 52
ตรัง  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบสอง
17:23
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลหญิง 
นครศรีธรรมราช  vs  บุรีรัมย์
รอบชิงชนะเลิศ
17:45
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลชาย 
นนทบุรี  vs  ฉะเชิงเทรา
รอบชิงชนะเลิศ
17:45
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ปันจักสีลัต  34 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
08.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 2
กำแพงเพชร  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
08.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 3
ศรีสะเกษ  vs  น่าน
 รอบแรก
08.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 4
ตรัง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 5
ตาก  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
08.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 7
เชียงใหม่  vs  สระบุรี
 รอบแรก
08.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 8
ตาก  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
08.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 9
สมุทรสาคร  vs  น่าน
 รอบแรก
08.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 10
พัทลุง  vs  เลย
 รอบแรก
08.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 11
กระบี่  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
08.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 13
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
10.15
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 14
ลพบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10.15
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 15
เพชรบุรี  vs  น่าน
 รอบแรก
10.15
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 16
ตรัง  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
10.15
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  ตาก
 รอบแรก
10.15
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 19
เชียงใหม่  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
10.15
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 20
สระบุรี  vs  ตาก
 รอบแรก
10.15
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 21
อุดรธานี  vs  น่าน
 รอบแรก
10.15
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 22
พัทลุง  vs  ตราด
 รอบแรก
10.15
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 23
เลย  vs  กระบี่
 รอบแรก
10.15
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 25
สุราษฎร์ธานี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
13.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 26
ลพบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
13.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 27
กำแพงเพชร  vs  น่าน
 รอบแรก
13.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 28
ตรัง  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 29
กรุงเทพมหานคร  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 31
เชียงใหม่  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
13.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 32
สระบุรี  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
13.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 33
ตาก  vs  น่าน
 รอบแรก
13.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 34
พัทลุง  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
13.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 35
เลย  vs  ตราด
 รอบแรก
13.00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 37
สุราษฎร์ธานี  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
14.45
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 38
ลพบุรี  vs  น่าน
 รอบแรก
14.45
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 39
เพชรบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
14.45
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 40
ตรัง  vs  ตาก
 รอบแรก
14.45
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 42
นนทบุรี  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
14.45
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 43
เชียงใหม่  vs  ตาก
 รอบแรก
14.45
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 45
อุดรธานี  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
14.45
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 46
พัทลุง  vs  กระบี่
 รอบแรก
14.45
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 48
พระนครศรีอยุธยา  vs  ตราด
 รอบแรก
14.45
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 49
สุราษฎร์ธานี  vs  น่าน
 รอบแรก
16.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 50
ลพบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
16.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย A  คู่ที่ 51
กำแพงเพชร  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
16.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   สาย B  คู่ที่ 54
ตาก  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบแรก
16.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 56
สระบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
16.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย A  คู่ที่ 57
ตาก  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
16.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 59
เลย  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
16.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   สาย B  คู่ที่ 60
กระบี่  vs  ตราด
 รอบแรก
16.30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
รวม เปตอง  48 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
Official
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
Official
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
Official
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
Official
รวม เพาะกาย  4 รายการ  
 
ฟันดาบ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ลพบุรี  vs  สมุทรปราการ
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  นครสวรรค์
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
สมุทรปราการ  vs  อุบลราชธานี
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  อุบลราชธานี
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  เชียงใหม่
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  อุบลราชธานี
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
นครสวรรค์  vs  สมุทรปราการ
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  ลพบุรี
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  สมุทรปราการ
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
เชียงใหม่  vs  ลพบุรี
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
นครสวรรค์  vs  อุบลราชธานี
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  ชุมพร
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
เชียงใหม่  vs  สมุทรปราการ
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร 2  vs  สมุทรปราการ 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ชุมพร 2  vs  ลพบุรี 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
นครสวรรค์ 2  vs  อุบลราชธานี 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
สมุทรปราการ 2  vs  อุตรดิตถ์
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ลพบุรี 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ชุมพร 2  vs  อุบลราชธานี 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
นครสวรรค์ 2  vs  อุตรดิตถ์
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ลพบุรี 2  vs  สมุทรปราการ 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร 2  vs  อุบลราชธานี 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ชุมพร 2  vs  นครสวรรค์ 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ลพบุรี 2  vs  อุตรดิตถ์
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
สมุทรปราการ 2  vs  อุบลราชธานี 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร 2  vs  นครสวรรค์ 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ชุมพร 2  vs  อุตรดิตถ์
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ลพบุรี 2  vs  อุบลราชธานี 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
นครสวรรค์ 2  vs  สมุทรปราการ 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ชุมพร 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
อุตรดิตถ์  vs  อุบลราชธานี 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
นครสวรรค์ 2  vs  ลพบุรี 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ชุมพร 2  vs  สมุทรปราการ 2
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร 2  vs  อุตรดิตถ์
 พบกันหมด
10:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
ชลบุรี  vs  อุตรดิตถ์
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
ชุมพร  vs  สมุทรปราการ
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
นนทบุรี  vs  อุตรดิตถ์
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
ชลบุรี  vs  สมุทรปราการ
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
ชุมพร  vs  นนทบุรี
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
สมุทรปราการ  vs  อุตรดิตถ์
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
ชลบุรี  vs  นนทบุรี
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
ชุมพร  vs  อุตรดิตถ์
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
นนทบุรี  vs  สมุทรปราการ
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
ชลบุรี  vs  ชุมพร
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
เชียงใหม่  vs  ลพบุรี
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
นนทบุรี 2  vs  ลพบุรี
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี 2
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
เชียงใหม่  vs  นนทบุรี 2
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
นครสวรรค์  vs  ลพบุรี
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี 2
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
เชียงใหม่  vs  นครสวรรค์
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี 2
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร 2  vs  เชียงใหม่ 2
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
ลพบุรี 2  vs  อุตรดิตถ์ 2
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ภูเก็ต
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
เชียงใหม่ 2  vs  อุตรดิตถ์ 2
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ลพบุรี 2
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
ภูเก็ต  vs  อุตรดิตถ์ 2
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
เชียงใหม่ 2  vs  ลพบุรี 2
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
กรุงเทพมหานคร 2  vs  อุตรดิตถ์ 2
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
เชียงใหม่ 2  vs  ภูเก็ต
 พบกันหมด
11:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
อุตรดิตถ์  vs  ลพบุรี 2
 รอบ 16 คน
13:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  เชียงใหม่
 รอบ 16 คน
13:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
สมุทรปราการ 2  vs  ชุมพร 2
 รอบ 16 คน
13:15
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
อุบลราชธานี 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบ 16 คน
13:15
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครสวรรค์
 รอบ 16 คน
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ลพบุรี  vs  อุบลราชธานี
 รอบ 16 คน
13:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
ชุมพร  vs  เชียงใหม่
 รอบ 16 คน
13:45
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
ภูเก็ต  vs  ลพบุรี
 รอบ 16 คน
13:45
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
อุตรดิตถ์ 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 16 คน
13:45
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
อุตรดิตถ์  vs  นนทบุรี
 รอบ 16 คน
14:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
นนทบุรี 2  vs  ชลบุรี
 รอบ 16 คน
14:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
นครสวรรค์  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบ 16 คน
14:15
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
เชียงใหม่ 2  vs  ลพบุรี 2
 รอบ 16 คน
14:15
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
สมุทรปราการ  vs  ลพบุรี 2
 รอบ 8 ทีม
14:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ชุมพร  vs  ชุมพร 2
 รอบ 8 ทีม
14:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
อุบลราชธานี  vs  นครสวรรค์ 2
 รอบ 8 ทีม
14:45
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
อุบลราชธานี 2  vs  นครสวรรค์
 รอบ 8 ทีม
14:45
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
ภูเก็ต  vs  นนทบุรี
 รอบ 8 ทีม
15:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
สมุทรปราการ  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
15:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
นนทบุรี 2  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบ 8 ทีม
15:15
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
เชียงใหม่ 2  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
15:15
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
สมุทรปราการ  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
ชุมพร 2  vs  นครสวรรค์ 2
 รอบรองชนะเลิศ
15:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
15:45
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
ภูเก็ต  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
15:45
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบเอเป้ บุคคลชาย 
สมุทรปราการ  vs  นครสวรรค์ 2
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง 
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ฟันดาบ  99 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 21
ตาก  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 22
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 23
นครปฐม  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 24
พระนครศรีอยุธยา  vs  น่าน
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม ฟุตซอล  4 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 3  คู่ที่ 11
ลำปาง  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย 4  คู่ที่ 12
น่าน  vs  ตรัง
 รอบแรก
16:00
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 11
น่าน  vs  เชียงราย
 รอบแรก
16:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 12
สุพรรณบุรี  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 68
สระบุรี  vs  เชียงราย
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 69
สตูล  vs  พิษณุโลก
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 70
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย   คู่ที่ 71
สมุทรปราการ  vs  อำนาจเจริญ
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 72
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสอง
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 73
สกลนคร  vs  ระยอง
 รอบสอง
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 74
สมุทรปราการ  vs  เชียงราย
 รอบสอง
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย   คู่ที่ 75
ยะลา  vs  ประจวบคีรีขันธ์
 รอบสอง
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 76
ลำปาง  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 77
กาฬสินธุ์  vs  ราชบุรี
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 78
บุรีรัมย์  vs  กำแพงเพชร
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 79
นครนายก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 80
แพร่  vs  พะเยา
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 81
นครนายก  vs  ร้อยเอ็ด
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 82
บุรีรัมย์  vs  แม่ฮ่องสอน
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย   คู่ที่ 83
ยะลา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 245
เชียงใหม่  vs  เชียงราย
 รอบสอง
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 246
หนองบัวลำภู  vs  ลพบุรี
 รอบสอง
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 247
สุราษฎร์ธานี  vs  นครราชสีมา
 รอบสอง
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 248
กรุงเทพมหานคร  vs  บุรีรัมย์
 รอบสอง
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 249
บุรีรัมย์  vs  นครพนม
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 250
ชัยภูมิ  vs  เชียงราย
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 251
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 252
พังงา  vs  แพร่
 รอบสาม
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 253
สุราษฎร์ธานี  vs  พังงา
 รอบสอง
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 254
ยะลา  vs  ศรีสะเกษ
 รอบสอง
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 255
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 รอบสอง
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 256
มหาสารคาม  vs  กำแพงเพชร
 รอบสอง
13:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 84
หนองบัวลำภู  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
18:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 85
ปทุมธานี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
18:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 86
ยะลา  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
18:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย   คู่ที่ 87
ตรัง  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
18:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 88
กรุงเทพมหานคร  vs  มหาสารคาม
 รอบสอง
18:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 89
ศรีสะเกษ  vs  เชียงใหม่
 รอบสอง
18:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 90
ชลบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบสอง
18:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย   คู่ที่ 91
เชียงราย  vs  ยะลา
 รอบสอง
18:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย   คู่ที่ 92
ชลบุรี  vs  หนองบัวลำภู
 รอบแรก
18:00
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม มวยไทยสมัครเล่น  37 รายการ  
 
มวยปล้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List