SAT GRS
   
กาบัดดี้

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561

กาบัดดี้
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
น่าน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6
กระบี่  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  พังงา
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 7
อุตรดิตถ์  vs  กาญจนบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 8
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
กาญจนบุรี  vs  เชียงราย
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
Official
รวม กาบัดดี้  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กาบัดดี้
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer