SAT GRS
   
แบดมินตัน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561

แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B
นครปฐม  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย C
นครราชสีมา  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย D
ลพบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย A
กรุงเทพมหานคร  vs  สงขลา
 รอบแรก
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย B
เชียงใหม่  vs  สกลนคร
 รอบแรก
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย C
นครศรีธรรมราช  vs  นครปฐม
 รอบแรก
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย D
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม แบดมินตัน  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แบดมินตัน
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer