SAT GRS
   
กีฬาทางอากาศ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย 
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง 
 สะสมคะแนน
08:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย 
 สะสมคะแนน
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง 
 สะสมคะแนน
10:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม กีฬาทางอากาศ   4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กีฬาทางอากาศ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer