SAT GRS
   
แฮนด์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
ตรัง  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 5
ขอนแก่น  vs  ลำปาง
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 6
ขอนแก่น  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 6
สมุทรปราการ  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
14:50
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
15:40
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 7
จันทบุรี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายหาด ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
กาญจนบุรี  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
16:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 8
พัทลุง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:30
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม แฮนด์บอล  8 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แฮนด์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer