SAT GRS
   
ฟิกเกอร์สเกต

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561

ฟิกเกอร์สเกต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แอดวานซ์ พรีโนวิส หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:35
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
เบสิคพรี-โนวิส 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย บี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
อีลีทจูเนียร์ 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
เบสิคจูนียร์ 
รอบชิงชนะเลิศ
16:50
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
แอดวานซ์โนวิส หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17:40
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย เอ หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
18:05
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
รวม ฟิกเกอร์สเกต  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟิกเกอร์สเกต
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer