SAT GRS
   
ฟิกเกอร์สเกต

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2561

ฟิกเกอร์สเกต
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย เอ หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน
16:35
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
แอดวานซ์โนวิส หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน
17:00
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย บี หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน
17:30
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
เบสิคจูนียร์ 
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน
17:40
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
อีลีทจูเนียร์ 
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน
18:00
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
Official
รวม ฟิกเกอร์สเกต  5 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ฟิกเกอร์สเกต
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer