SAT GRS
   
วูซูยุทธลีลา

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561

วูซูยุทธลีลา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลา ไท่จี๋เจี้ยน - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมชาย  
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุทธลีลา ราชสีห์ - Racing speed ทีมหญิง  
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม วูซูยุทธลีลา  7 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day วูซูยุทธลีลา
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer