SAT GRS
   
บริดจ์

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561

บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่หญิง   สาย A
มหาสารคาม 2  vs  เชียงราย
 รอบคัดเลือก
08:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่หญิง   สาย B
สมุทรปราการ  vs  พิษณุโลก
 รอบคัดเลือก
08:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย A
กระบี่  vs  เชียงราย
 รอบคัดเลือก
08:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)   สาย B
สงขลา  vs  สมุทรปราการ
 รอบคัดเลือก
08:00
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่หญิง 
มหาสารคาม 2  vs  เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) 
กระบี่  vs  เชียงราย
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม บริดจ์  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day บริดจ์
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer