SAT GRS
   
ตะกร้อลอดห่วง

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561

รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 21
นครศรีธรรมราช  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมหญิง (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 22
แม่ฮ่องสอน  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:40
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย C  คู่ที่ 23
น่าน  vs  อุทัยธานี
 รอบแรก
11:20
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
ทีมชาย (กติกาสากล)   สาย D  คู่ที่ 24
เพชรบูรณ์  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
Official
รวม   4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ตะกร้อลอดห่วง
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer