SAT GRS
   
เทเบิลเทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561

รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs  สกลนคร
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
สมุทรปราการ  vs  นครปฐม
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
เชียงใหม่  vs  สงขลา
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 6
เพชรบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 7
ระนอง  vs  สงขลา
 รอบแรก
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 8
พิจิตร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 พบกันหมด
13:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมชาย ยุวชน   คู่ที่ 10
ราชบุรี  vs  พิจิตร
 พบกันหมด
13:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง ยุวชน   คู่ที่ 11
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
 พบกันหมด
13:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
คู่ผสม   คู่ที่ 12
เพชรบุรี  vs  นครราชสีมา
 พบกันหมด
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs  สกลนคร
 รอบแรก
14:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 14
สตูล  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 15
สมุทรปราการ  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
นครปฐม  vs  พิจิตร
 รอบแรก
14:30
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
ขอนแก่น  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 19
ระนอง  vs  นครปฐม
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
16:00
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
รวม   20 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทเบิลเทนนิส
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer