SAT GRS
   
แบดมินตัน

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561

รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม 
กรุงเทพมหานคร  vs  ปราจีนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
คู่ผสม 
นครปฐม  vs  สมุทรปราการ
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว 
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว 
แพร่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ยุวชน ชายเดี่ยว 
สมุทรปราการ  vs  ชลบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  นนทบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว 
สงขลา  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
11:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว 
นนทบุรี  vs  ปราจีนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่ 
สมุทรปราการ  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่ 
แพร่  vs  เชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายคู่ 
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม   14 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day แบดมินตัน
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer