SAT GRS
   
บาสเกตบอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 18 มีนาคม 2561

บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3
จันทบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
12:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
นนทบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบแรก
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs  ระยอง
 รอบแรก
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 6
เชียงใหม่  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
17:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
รวม บาสเกตบอล  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day บาสเกตบอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer