SAT GRS
   
กรีฑา

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561

                 
กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดิน 5,000 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
08.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 1
08.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 1
08.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
09.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดสูง - หญิง 
 สัตตกรีฑา 2
09.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10.50
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างค้อน - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
11.10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง 
 สัตตกรีฑา 3
15.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
16.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 1
 สัตตกรีฑา 4
16.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง   Heat 2
 สัตตกรีฑา 4
16.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
17.20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
17.40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
18.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
รวม กรีฑา  34 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กรีฑา
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer