SAT GRS
   
ชักกะเย่อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561

รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  อำนาจเจริญ
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 2
นครปฐม  vs  ขอนแก่น
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 3
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 5
ฉะเชิงเทรา  vs  ขอนแก่น
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 6
ลำพูน  vs  นครราชสีมา
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 7
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   คู่ที่ 8
นครปฐม  vs  พิจิตร
 รอบ 8 ทีม
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน 
ฉะเชิงเทรา  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน 
ชลบุรี  vs  กำแพงเพชร
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน 
นครปฐม  vs  กำแพงเพชร
 รอบชิงที่ 3
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน 
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบชิงที่ 3
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน 
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน 
ฉะเชิงเทรา  vs  ชลบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน 
ฉะเชิงเทรา  vs  นครราชสีมา
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน 
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม   16 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ชักกะเย่อ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer