SAT GRS
   
ชักกะเย่อ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561

รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 1
ฉะเชิงเทรา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs  อำนาจเจริญ
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย C  คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย D  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 5
ฉะเชิงเทรา  vs  นครศรีธรรมราช
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 6
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย C  คู่ที่ 7
ลำพูน  vs  พิจิตร
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย D  คู่ที่ 8
นครราชสีมา  vs  นครปฐม
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 9
ฉะเชิงเทรา  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 10
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 12
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย A  คู่ที่ 13
นครศรีธรรมราช  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมหญิง 4 คน   สาย B  คู่ที่ 14
อำนาจเจริญ  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 15
นครศรีธรรมราช  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย B  คู่ที่ 16
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
ทีมชาย 4 คน   สาย A  คู่ที่ 11
ฉะเชิงเทรา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:20
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม   16 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ชักกะเย่อ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer