SAT GRS
   
กีฬาทางอากาศ

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561

รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง 
 สะสมคะแนน
06:00
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย 
 สะสมคะแนน
15:45
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง 
 สะสมคะแนน
15:45
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม   4 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day กีฬาทางอากาศ
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer