SAT GRS
   
ซอฟท์เทนนิส

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561

รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
09.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
สมุทรสาคร  vs  นครราชสีมา
 รอบคัดเลือก
09.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบคัดเลือก
09.45
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 4
พิจิตร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบคัดเลือก
09.45
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 5
กำแพงเพชร 2  vs  ชลบุรี 2
 รอบคัดเลือก
10.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 6
ศรีสะเกษ 2  vs  นครราชสีมา 2
 รอบคัดเลือก
10.30
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 7
นครราชสีมา 2  vs  กำแพงเพชร 2
 รอบคัดเลือก
11.15
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 8
น่าน 2  vs  พิจิตร 2
 รอบคัดเลือก
11.15
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 9
กำแพงเพชร  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
12.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
12.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 11
กำแพงเพชร 2  vs  ศรีสะเกษ 2
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 12
นครราชสีมา 2  vs  น่าน 2
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
Official
รวม   12 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ซอฟท์เทนนิส
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer