SAT GRS
   
ซอฟท์บอล

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561

ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย MC  คู่ที่ 7
ขอนแก่น  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย WC  คู่ที่ 10
ลำพูน  vs  น่าน
 รอบแรก
09:00
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย WC  คู่ที่ 11
ตราด  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
11:30
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย MC  คู่ที่ 8
ระยอง  vs  ลำพูน
 รอบแรก
11:30
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมชาย   สาย MB  คู่ที่ 9
ชัยภูมิ  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
14:00
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
ทีมหญิง   สาย WA  คู่ที่ 12
กรุงเทพมหานคร  vs  จันทบุรี
 รอบแรก
14:00
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
Official
รวม ซอฟท์บอล  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day ซอฟท์บอล
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer