SAT GRS
รายการ ลีลาศ 
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 น.
สนาม โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
107
107
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
108
108
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
114
114
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
129
129
ระยอง
ระยอง
5
131
131
ระยอง
ระยอง
6
132
132
ระยอง
ระยอง
7
215
215
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
8
317
317
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
9
325
325
มหาสารคาม
มหาสารคาม
10
326
326
มหาสารคาม
มหาสารคาม
11
411
411
ปัตตานี
ปัตตานี
12
415
415
ปัตตานี
ปัตตานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer