SAT GRS
รายการ จักรยาน 
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
102
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
226
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
3
314
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
4
526
พิษณุโลก
พิษณุโลก
5
101
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
303
นครราชสีมา
นครราชสีมา
7
426
ตรัง
ตรัง
8
530
พิษณุโลก
พิษณุโลก
9
112
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
10
308
สุรินทร์
สุรินทร์
11
140
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
12
506
เชียงใหม่
เชียงใหม่
13
518
เชียงราย
เชียงราย
14
301
นครราชสีมา
นครราชสีมา
15
429
ตรัง
ตรัง
16
208
ชัยนาท
ชัยนาท
17
413
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer