SAT GRS
รายการ กีฬาทางอากาศ  
เครื่องบินจำลองประเภททีมรวมจังหวัด รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
นครราชสีมา
นครราชสีมา
4
เชียงราย
เชียงราย
5
เชียงใหม่
เชียงใหม่
6
สกลนคร
สกลนคร
7
พะเยา
พะเยา
 
 
 
 
 
 
Sponcer