SAT GRS
รายการ กีฬาทางอากาศ  
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3C ท่าบิน B3C รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
4
นครราชสีมา
นครราชสีมา
5
นครราชสีมา
นครราชสีมา
6
อุดรธานี
อุดรธานี
7
อุดรธานี
อุดรธานี
8
เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer