SAT GRS
รายการ กีฬาทางอากาศ  
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
พะเยา
พะเยา
4
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
เชียงราย
เชียงราย
6
นครราชสีมา
นครราชสีมา
7
นครราชสีมา
นครราชสีมา
8
อุดรธานี
อุดรธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer