SAT GRS
รายการ กีฬาทางอากาศ  
เครื่องบินเล็กบินผาดแผลง ประเภท F3A ท่าบิน Asian Sportsman Maneuver รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น.
สนาม สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
สกลนคร
สกลนคร
4
พะเยา
พะเยา
5
เชียงราย
เชียงราย
6
พะเยา
พะเยา
7
นครราชสีมา
นครราชสีมา
8
นครราชสีมา
นครราชสีมา
9
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer