SAT GRS
รายการ ปันจักสีลัต 
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13:45 น.
สนาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
RED
ยะลา
ยะลา
2
BLUE
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
Sponcer