SAT GRS
รายการ จักรยาน 
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 16:10 น.
สนาม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
103
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
213
สระบุรี
สระบุรี
3
515
เชียงราย
เชียงราย
4
112
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
214
สระบุรี
สระบุรี
6
329
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
7
108
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
8
306
นครราชสีมา
นครราชสีมา
9
305
นครราชสีมา
นครราชสีมา
10
331
สกลนคร
สกลนคร
11
418
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
12
424
ตรัง
ตรัง
13
427
ตรัง
ตรัง
14
503
เชียงใหม่
เชียงใหม่
15
514
เชียงราย
เชียงราย
16
517
เชียงราย
เชียงราย
17
208
ชัยนาท
ชัยนาท
18
225
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
19
412
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer