SAT GRS
รายการ จักรยาน 
ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14:25 น.
สนาม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
213
สระบุรี
สระบุรี
2
102
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
104
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
527
พิษณุโลก
พิษณุโลก
5
329
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
6
514
เชียงราย
เชียงราย
7
426
ตรัง
ตรัง
8
214
สระบุรี
สระบุรี
9
314
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
10
303
นครราชสีมา
นครราชสีมา
11
526
พิษณุโลก
พิษณุโลก
12
126
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
13
428
ตรัง
ตรัง
14
226
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
15
125
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
16
306
นครราชสีมา
นครราชสีมา
17
518
เชียงราย
เชียงราย
18
225
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
19
410
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
20
413
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer