SAT GRS
รายการ จักรยาน 
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
518
เชียงราย
เชียงราย
2
527
พิษณุโลก
พิษณุโลก
3
102
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
329
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
5
111
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
109
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
7
304
นครราชสีมา
นครราชสีมา
8
226
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
9
526
พิษณุโลก
พิษณุโลก
10
126
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
11
301
นครราชสีมา
นครราชสีมา
12
426
ตรัง
ตรัง
13
430
ปัตตานี
ปัตตานี
14
424
ตรัง
ตรัง
15
203
ลพบุรี
ลพบุรี
16
318
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
17
413
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
18
208
ชัยนาท
ชัยนาท
 
 
 
 
 
 
Sponcer