SAT GRS
รายการ ยิงปืน 
ปืนยาวมาตรฐาน (3x20) 50 เมตร บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น.
สนาม สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
เชียงใหม่
เชียงใหม่
5
เชียงใหม่
เชียงใหม่
6
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
7
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
8
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
9
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
10
ราชบุรี
ราชบุรี
11
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
12
มหาสารคาม
มหาสารคาม
13
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
14
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
15
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
16
เชียงใหม่
เชียงใหม่
17
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
18
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer