SAT GRS
รายการ เพาะกาย 
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 18:30 น.
สนาม ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
83
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
99
มหาสารคาม
มหาสารคาม
3
100
ลำพูน
ลำพูน
4
101
เชียงใหม่
เชียงใหม่
5
117
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
Sponcer