SAT GRS
รายการ ว่ายน้ำ 
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 16:00 น.
สนาม สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2
พิษณุโลก
พิษณุโลก
3
เชียงใหม่
เชียงใหม่
4
นครราชสีมา
นครราชสีมา
5
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
6
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
7
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
8
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer