SAT GRS
รายการ กรีฑา 
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 08:40 น.
สนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1233
พัทลุง
พัทลุง
2
1154
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
3
1167
นครสวรรค์
นครสวรรค์
4
1368
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
5
1001
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
6
1047
ขอนแก่น
ขอนแก่น
7
1433
พิจิตร
พิจิตร
8
1044
ขอนแก่น
ขอนแก่น
9
1357
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
10
1435
แพร่
แพร่
11
1283
ลำพูน
ลำพูน
12
1063
ชลบุรี
ชลบุรี
13
1098
ตรัง
ตรัง
14
1175
นครสวรรค์
นครสวรรค์
15
1243
พิษณุโลก
พิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
Sponcer