SAT GRS
รายการ ยูโด 
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง รอบสอง  
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 12:10 น.
สนาม โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
WHITE
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
BLUE
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
Sponcer