SAT GRS
รายการ ยูโด 
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย รอบแรก  
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10:41 น.
สนาม โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
WHITE
จันทบุรี
จันทบุรี
2
BLUE
สงขลา
สงขลา
 
 
 
 
 
 
Sponcer