SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สมัคร    
นามสกุล
ศรีแสนยง
เพศ
ชาย
สังกัด
ขอนแก่น
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ชักกะเย่อ
  ทีมชาย 8 คน
 มวยปล้ำ
  เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 
     
Sponcer