SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ฉัตรแก้ว    
นามสกุล
เกตุหลิม
เพศ
หญิง
สังกัด
กรุงเทพมหานคร
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 มวยปล้ำ
  รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 
     
Sponcer