รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม A สาย สาย B รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 22
วันที่
23 มีนาคม 2561 เวลา 12:33 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
กรุงเทพมหานคร
 
WHITE
กรุงเทพมหานคร
 
WHITE
กรุงเทพมหานคร
 
 
Remark :
WHITE
ฉนิตา  ชัยสุข
กรุงเทพมหานคร  
WHITE
สกุณา  กิตติธนาชัย
กรุงเทพมหานคร  
WHITE
ชนกนันท์  ทองคำพร้อม
กรุงเทพมหานคร  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
นครปฐม
 
BLUE
นครปฐม
 
BLUE
นครปฐม
 
 
Remark :
BLUE
เกศยาณี  แสงสว่าง
นครปฐม  
BLUE
จิรัชยา  ผ่องใส
นครปฐม  
BLUE
นรินทิพย์  อุไรรักษ์
นครปฐม