รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม B สาย สาย B รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 16
วันที่
23 มีนาคม 2561 เวลา 11:50 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
น่าน
 
BLUE
น่าน
 
BLUE
น่าน
 
 
Remark :
BLUE
จิตรณรินทร์  จาดเชย
น่าน  
BLUE
มัลลิยา  กองประเสริฐ
น่าน  
BLUE
ณัฐชา  อินต๊ะนาม
น่าน  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ศรีสะเกษ
 
WHITE
ศรีสะเกษ
 
 
Remark :
WHITE
สุกัญญา  สุวรรณไตร
ศรีสะเกษ  
WHITE
อาธิตญา  สุภาพ
ศรีสะเกษ