รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34
น่านเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม B สาย สาย A รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 14
วันที่
23 มีนาคม 2561 เวลา 11:44 น.
สนาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
WHITE
ขอนแก่น
 
WHITE
ขอนแก่น
 
WHITE
ขอนแก่น
 
 
Remark :
WHITE
ต้นหนาว  บุญจวงสิริสกุล
ขอนแก่น  
WHITE
อนุวรรณ  พูลศรี
ขอนแก่น  
WHITE
นับเดือน  บุญจวงสิริสกุล
ขอนแก่น  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ตรัง
 
BLUE
ตรัง
 
BLUE
ตรัง
 
 
Remark :
BLUE
ภัทรวดี  แคล้วคลาด
ตรัง  
BLUE
พิรญาภรณ์  กิจการนา
ตรัง  
BLUE
ธัญวรัตน์  คีรีรัตน์
ตรัง